Wedstrijd in wedstrijd concept

We slaan in 2017 een nieuwe weg in met Herk Loopt en dat brengt ook met zich mee dat we een nieuw uniek concept aan onze lopers aanbieden.

Voor het eerst in Limburg zal er immers een wedstrijd in een wedstrijd plaatsvinden.

Tijdens de 5km en 10km wedstrijden zal er immers niet enkel een totale tijd geregistreerd worden voor elke deelnemer, maar ook nog eens de tijd van zijn passage door het park Olmenhof. Dit is een passage van exact 1km en de passage is in het parcours opgenomen als de 2e kilometer.

Ook de snelsten op deze passage zullen achteraf beloond worden op het podium met een mooie prijs.

Dus als jij denkt eerder over snelle spiervezels te beschikken, kan je tijdens Herk loopt jezelf zoveel mogelijk sparen tot je aan de start van de passage komt om daar dan volledig je duivels te ontbinden en alles op deze prijs te zetten. Je hoeft dan immers slecht gedurende 1km sneller te lopen dan de rest!

De prijs voor snelste passage zal gemeten worden tijdens de 2 wedstrijden en zal achteraf uitgereikt worden aan degene met de snelste tijd. Uiteraard heeft iemand die de 10km loopt de mogelijkheid 2 keer een poging te ondernemen.